Marit Sannes

 Beeldend kunstenaar


Ins and outs of human

 

Persoonlijke ervaringen in relatie tot de omgeving en maatschappij liggen ten grondslag aan mijn werk.

 

Wat vormt ons? Hoe beïnvloeden ervaringen en omgeving onze beleving?

De mens in zijn innerlijke- en uiterlijke vorm.

De zoektocht beeldend vertaald.

  • Schilderijen
  • Beelden
  • Op papier

 

Ins and outs of human

 

Personal experiences in relation to the environment and society form the basis of my work.

 

What shapes us? How do experience and environment influence our perception?

Man in his inner and outer form.

A visual translation of the search.

 

  • Paintings
  • Sculptures
  • On paper